Strategija i studija vezane uz Otok Krk 0% emisije CO2

U želji da otok Krk, kao i do sada bude ispred svih u puno stvari, želja je da budemo prvi u gorućem problemu , a to je energetika i očuvanjem okoliša . Hrvatska je , a i sve lokalne jedinice preuzele obvezu da će do 2020 godine smanjit potrošnju el. energije iz fosilnih sirovina  za 20%, smanjiti emisiju Co2 za 20%, ali i da će imati 20% energije iz obnovljivih izvora. Želja nam je da otok Krk bude prvi otok, tj. prva regija u Hrvatskoj, energetski neovisna i sa „0” % emisije co2. To je vani ne samo dobra ideja koja se provodi već i unosan biznis.

Do sada smo napravili:

  • PRETHODNU STUDIJU IZVEDIVOSTI  ZA IZGRADNJU ENERGANE / TOPLANE NA BIOMASU NA OTOKU KRKU iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije tj.iz Biomase. Predstudiju u iznosu od 58.000,00 kn. je izradio IGR d.o.o. Od toga je 50.000,00 kn.donirao  GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (prije GTZ). Ona je bila pozitivna i pokazala opravdanost gradnje takvog postrojenja
  • IZRADA KATASTRA KROVOVA OTOKA KRKA KOJU IZVODI IGR d.o.o. po cijeni od 98.000,00 kn. a 70.000,00 kn. je donira GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GTZ).

DO 06 MJESECA BITI GOTOVO

  • IZRADA STRATEGIJE „OTOK KRK 0 % EMISIJE CO2“
  • IZRADA STUDIJA IZVODLJIVOSTI
  • INSTALIRANJE FOTONAPONSKOG POSTROJENJA NA KROVU HALE NA DEPONIJI TRESKAVAC

 

OPIS 

Sada je u planu i već je izabran izvođač:

IZRADA STRATEGIJE „OTOK KRK 0 % EMISIJE CO2“ .Dobili smo već od Njemačke vlade nepovratno oko  750.000,00 kn.(99.950,00 Eura). na temelju zajedničkog sporazuma svih JLS. Posao je dobio IGR-d.o.o. i vrijednost  je oko 700-750.000,00 kn.Bez pdv-a. 

IZRADA STUDIJA IZVODLJIVOSTI (Feasibility Study) za izgradnju postrojenja na BIOPLIN za proizvodnju topline i el.energije na Otoku Krku. Posao je dobio energetska agencije REGEA i vrijednost  je oko 450.000,00 kn.Bez pdv-a.  Već smo poslali zahtjev prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za donaciju za izradu te studije. Inače za takve programe se nepovratno može dobit  do 160.000,00 kn. Dobili smo od njih pozitivno rješenje i da se javimo na slijedeći natječaj.

Studija izvodljivosti (Feasibility Study) za izgradnju postrojenja na bioplin na otoku Krku je jedan daljnji korak u iskorištavanju otpada odnosno sirovina u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije, te doprinos zaštiti okoliša i približavanja cilju smanjenja emisije stakleničkih plinova (cilj strategije). Predloženo postrojenje na bioplin bi puštanjem u rad ostvario prihode na osnovi poticajne cijene za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije tijekom 12 godina. Ovim postrojenjem bi se omogućilo iskorištavanje regionalnih resursa i stvaranje dodatnih regionalnih vrijednosti. Studijom bi se dodatno sagledala mogućnost iskorištavanja odnosno obrada mulja iz uredjaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu povećanja ekonomičnosti uredaja. Pomoću ovakve studije može se projekt kandirati za nepovratna Evropska sredstva i na IPA program.